OB入会式に参加してきました! | 長崎青年協会|長崎|地域社会の発展

OB入会式に参加してきました!

活動報告

4月13日に行われたOB入会式に参加してきました。

入会されたOBは酒井OBです。

詳しくは、4月10日発行の広報誌にて。